9249 9480/ Ms Lo [email protected]

●●● Tang Sir

Tang Sir
鄧兆輝

1995年至2000年
香港跆拳道代表隊運動員

曾經代表香港參加多項世界性比賽(包括世界賽及亞洲錦標賽)

 

2001年至2002年
香港跆拳道代表隊
(少年隊教練)
負責帶隊參加
2001年第一屆亞洲青少年跆拳道錦標賽